Om Bengt Savén

Bengt Savén

 

Bengt Savén är inspiratör, utbildare och författare (senast till böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap) kopplat till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning.

Bengts egen ledarerfarenhet kommer både från privata och offentliga organisationer. Han har exempelvis varit produktions- teknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också arbetat som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN. Under sitt yrkesliv har han varit bosatt och arbetat i Australien, USA och Sydafrika. År 1995 disputerade Bengt Savén med en doktorsavhandling om beslutsstöd, och 2001 installerades han som adjungerad professor i Förändringsledning vid Linköpings universitet. Under sina år vid LiU belönades Bengt med två priser som bäste pedagog. Sedan 2016 är Bengt återigen adjungerad professor, denna gång i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH.

De senaste åren har Bengt arbetet mycket med verksamhets- och ledarutveckling baserat på Lean och Agile. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt framförallt med inspiration, utbildning och ledningsgrupp-coachning i samarbete med Nätverket LedarStegen och Braveship AB.

Bengt beskrivs av närstående som en kunnig, insiktsfull och genuin person som har humor och ett brinnande engagemang för bättre ledarskap. Han värderar respektfyllt samarbete, omsorg, tillit, mod och viljan att bli bättre. Hans vision är ett samhälle fyllt av moget och osjälviskt ledarskap. Bengts mission är att ge inspiration, insikter och verktyg för att du, och dina kollegor, ska kunna utvecklas som ledare.

Bengts inspirationsföreläsningar och seminarier utgår från LedarStegens tre unika modeller och ger två typer av bidrag: de stärker deltagarnas vilja att utveckla sitt ledarskap samtidigt som de ger dem konkreta begrepp och verktyg för att ta bra steg i sin utveckling.

Bengt har en obändig tro på att ledarskapet kan bli mycket bättre – med Struktur och Tuff Omsorg.

Några röster från Bengts utbildningar:

“Jag har fått konkreta exempel med ett lyssnande lärande där Bengt har visat ett genuint intresse för deltagarnas input och reflektioner.”

”Boken och kursen borde vara obligatorisk för alla högt uppsatta ledare (politiker, VDar, …). Vi är flera chefer från Saltå Kvarn som har gått kursen och det är mycket lättare att driva förbättringar när vi nu pratar ’samma språk’.
Boken är lättläst och pedagogisk skriven med många bra citat och markeringar av viktig information. På Saltå Kvarn har vi börjat kalla boken ’Saltå Kvarns Bibel’. … jag ska läsa den flera gången. Skulle vilja kunna den utantill.”