Om Bengt Savén

Bengt Savén

 

Bengt Savén är inspiratör, utbildare och författare (senast till böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap) kopplat till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning.

Bengts egen ledarerfarenhet kommer både från privata och offentliga organisationer. Han har exempelvis varit produktions- teknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också arbetat som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN. Under sitt yrkesliv har han varit bosatt och arbetat i Australien, USA och Sydafrika. År 1995 disputerade Bengt Savén med en doktorsavhandling om beslutsstöd, och 2001 installerades han som adjungerad professor i Förändringsledning vid Linköpings universitet. Under sina år vid LiU belönades Bengt med två priser som bäste pedagog. Sedan 2016 är Bengt återigen adjungerad professor, denna gång i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH.

De senaste åren har Bengt arbetet mycket med verksamhets- och ledarutveckling baserat på Lean och Agile. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt framförallt med inspiration, utbildning och ledningsgrupp-coachning i samarbete med Nätverket LedarStegen och Braveship AB.

Bengt beskrivs av närstående som en kunnig, insiktsfull och genuin person som har humor och ett brinnande engagemang för bättre ledarskap. Han värderar respektfyllt samarbete, omsorg, tillit, mod och viljan att bli bättre. Hans vision är ett samhälle fyllt av moget och osjälviskt ledarskap. Bengts mission är att ge inspiration, insikter och verktyg för att du, och dina kollegor, ska kunna utvecklas som ledare.

Bengts inspirationsföreläsningar och seminarier utgår från LedarStegens tre unika modeller och ger två typer av bidrag: de stärker deltagarnas vilja att utveckla sitt ledarskap samtidigt som de ger dem konkreta begrepp och verktyg för att ta bra steg i sin utveckling.

Bengt har en obändig tro på att ledarskapet kan bli mycket bättre – med Struktur och Tuff Omsorg.

Några röster om Bengts handledning och böcker:

“Bengt har varit en fantastisk ledare – han har lett oss framåt med sakkunskap och humor.”

Anonym i utvärdering efter en “studiecirkel”


“Jag har under utbildningen åter hittat min vilja till att bli en bättre chef.”

Brita Björnbacka-Brunell
Utbildningschef


“Vi har haft stor behållning av våra möten och av din bok, och vi gillar skarpt ditt sätt att undervisa och leda diskussionerna.
Allt är motiverande och stärkande, och dessutom roligt! 😊

Ann-Maj Björkell-Holm
Avdelningschef, i mejl efter en intern utvärdering i ledningsgruppen för Yrkesakademin i Österbotten

” 

“Äntligen en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva för att vilja förbättra och utvecklas i en verksamhet. Med enkla bilder och språk lyckas författare Bengt Savén att få olika viktiga ord som vision, samarbete, arbetsstandard, ledarstandard, ledarbidrag, arbetsbidrag, struktur, kultur och värdegrund att sorteras i 3 olika modeller som ökar din förståelse för ledarskapet. Med LedarStegen blir det ordning och reda i din ledarhjärna. Jag ser flera användningsområden efter att ha läst boken. Egentligen borde det vara en personlig rättighet att förstå vad ledarskap innebär och vad du behöver fokusera på som ledare. Metoden är universell och med djup förståelse av bokens innehåll går den även att använda för att leda dig själv, din familj, din arbetsgrupp, din verksamhet, din kommun och din nation. Det är samma mekanismer som är viktiga för att människan ska känna sig stimulerad och vilja bidra med ett värdeskapande beteende till sig själv och andra.”   


Tove Thyni
rektor Stapelbäddsskolan i Malmö