Home

Insikt + Tuff Omsorg

      – KUNSKAP och INSPIRATION till LEDARSKAPSUTVECKLING –

Bengt Savén är författare och utbildare …

… med en bred egen erfarenhet från olika branscher
– som allt ifrån gruppchef och företagsledare till forskare och professor.

Han motiverar till vilja och handleder till insikt och struktur för verksamhets- och ledarskapsutveckling.

For information in English or Spanish
– please click on the buttons at the top of the page.

Ledarskapet i våra organisationer kan ofta bli mycket bättre!
Därför vill jag hjälpa dig/er att växa som ledare ...

Mitt namn är Bengt Savén. Jag har jobbat som chef, forskat och skrivit böcker om ledarskap … och jag kan säga med 100% övertygelse: “Bra ledarskap och välfungerande ledningsgrupper är avgörande för er organisations resultat, men också för din och dina kollegors motivation, trivsel, utveckling och hållbara prestation.”   
Jag brinner därför för ett bättre ledarskap överallt i samhället … och för att kunna hjälpa dig (och din ledningsgrupp) att utvecklas.

Med grund i den metodik och de modeller jag beskriver i mina böcker “LedarStegen” och “Bygga Ledarskap” coachar jag chefer och ledningsgrupper som vill komma vidare i sin ledarskapsutveckling. Jag får ofta feedback av typen “Det fungerar!”, “Konkret och enkelt!” och “Det bästa vi har gjort inom ledarskapsutveckling!”
Det känns jättebra – j
ag tycker det är fantastiskt att se när både människor och verksamheter utvecklas!

Om du vill så diskuterar jag gärna med dig om hur ditt/ert nästa steg för verksamhets- och ledarskapsutveckling skulle kunna tas. 

En stabil grund och en effektiv metodik

“Egentligen borde det vara en personlig rättighet att förstå vad ledarskap innebär och vad du behöver fokusera på som ledare. LedarStegs-metoden är universell och med djup förståelse av bokens innehåll går den även att använda för att leda dig själv, din familj, din arbetsgrupp, din verksamhet, din kommun och din nation. Det är samma mekanismer som är viktiga för att människan ska känna sig stimulerad och vilja bidra med ett värdeskapande beteende till sig själv och andra.” 
Tove Thyni, rektor Stapelbäddsskolan i Malmö

Inspirera -> analysera -> rådgiva  -> coacha
I samarbete med vårt nätverk av certifierade coacher och utbildare kan jag erbjuda ovanstående tjänster. 
Jag fokuserar själv på inspirationsföreläsningar, behovsanalyser och coachning av ledare – inte minst av högre chefer d.v.s. chefer som leder chefer.  Grunden är de modeller, begrepp och verktyg som beskrivs i mina böcker LedarStegen och Bygga Ledarskap.

Mina inspirationsföreläsningar ges på svenska eller engelska och kan vara allt från en timme till fyra timmar. Exempel på rubriker: “Framtidens ledarskap”, “Leda med Lean och Agile”, “Bygga Ledarskap”, “Ledarbidrag som motiverar” … eller så har de helt enkelt samma rubrik som titeln på min professur på KTH: “Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring”.

Inledande samtal … och behovsanalys
För att utforska de utmaningar och problemställningar du och din organisation har kan vi boka in en ett inledande förutsättningslöst samtal per telefon och därefter eventuellt en kort behovsanalys eller en liten mer omfattande ledarnivå-diagnos. Med detta som grund kan vi samtala om vilka åtgärder som skulle vara effektivast för din/er fortsatta utveckling. Om det skulle inbegripa personlig handledning kan jag erbjuda allt från mindre “coachnings-paket” till längre uppdrag då jag/vi stöttar er ledningsgrupp eller hela er organisation.

Fyll i formuläret nedan så tar jag kontakt med dig för ett samtal.


  OBS! Ange ditt telefonnummer om du vill att jag ska ringa upp.

  Böcker

  LedarStegen

  LEDARSTEGEN är en "instegsbok" för att både utveckla sitt eget ledarskap och att utvecklas tillsammans. Det är en annorlunda ledarskapsbok – samtidigt som den täcker en stor bredd är den både enkel och praktisk. Den passar perfekt för en bokcirkel och som underlag för "bra diskussioner" i en ledningsgrupp.

  "Utifrån en sällsynt kombination av egen praktisk ledarerfarenhet och vetenskaplig förankring har Bengt Savén lyckats skapa en modell som på ett unikt sätt spänner ända från förhållningssätt till handfasta verktyg. Författaren tar dig med på en resa som kan ta dig från att vara en traditionell chef till att bli en ledare – någon som andra vill följa."

  Bygga Ledarskap

  BYGGA LEDARSKAP erbjuder fördjupningar inom bl.a. hur man anpassar sitt ledarskap efter individ, grupp och uppgift - s.k. anpassat ledarskap. Boken erbjuder en praktisk handledning för hur man agilt kan arbeta stegvis med ledarskapsutveckling i ledningsgruppen ... för ett tillitsbaserat och hållbart ledarskap (jfr. Teal).

  ”Bygga Ledarskap är fylld med inspiration och ’ledstänger’ till chefer som vill växa till bra ledare. Om man ska välja en ledarskapsbok för att utveckla sitt eget och/eller andras ledarskap bör man välja Bygga Ledarskap.”

  Båda böckerna ger en praktisk och lättförståelig beskrivning av hur man kan utvecklas som ledare
  – de handlar båda om systematisk förbättring av både ledarskap och verksamhet (med tydliga kopplingar till Lean och Agile).
  Vill du beställa 10 böcker eller fler, för t.ex. bokcirklar, så mejla info@braveship.com för ett pris med mängdrabatt. 

  Erbjudanden via samarbeten

  Via samarbeten erbjuder vi utbildningsmaterial samt flera möjligheter att utvecklas själv och att utveckla andra baserat på LedarStegs-metodiken.

  Nätverket LedarStegen erbjuder tillsammans med certifierade LedarStegs-coacher:

   
  • Tillgång till modeller och verktyg att användas internt eller för att stödja andras organisationers ledarskapsutveckling
  • Certifierings- och ackrediteringsutbildning för dig som vill fördjupa dig ännu mer i att coacha och utbilda baserat på LedarStegens modeller och verktyg
  • Samhörighet i ett nätverk av människor som utvecklas och vill hjälpa andra att utveckla sitt ledarskap

  … och i andra samarbeten:

  • Öppna grundkurser riktade till dig som är chef, projektledare, chef-stödjare, coach … eller funderar på att bli det
  • Utbildningsprogram, anpassade för hela er organisation, inklusive coachning av chefer och ledningsgrupper 

  Vad säger man om LedarStegen?

  LedarStegen har valts till kurslitteratur på bl.a. KTH och Linköpings Universitet. Den har också varit grunden
  för åtskilliga utbildningar och bokcirklar där  chefer och projektledare har träffats för att tillsammans utveckla sitt ledarskap.

  Vill du prenumerera på den kommande bloggen?

  •  Ange din mejladress nedan om du vill få information när LedarStegs-bloggen återstartas.

   Följ mig på LinkedIn, börja dialogen online