mobil_huvud

bygga ledarskap med ledarstegen

"bygga med stegen" - ett upplägg i 3 steg för er ledarskapsutveckling

De certifierade coacherna i Nätverket LedarStegen har tillsammans med Bengt Savén utvecklat ett upplägg för ledarskapsutveckling i 3 steg:

Inspiration & introduktioner
Som introduktion inför steg erbjuds (för de som så önskar) inspirationsföreläsningar på 1-2 timmar samt korta workshops på upp till en ½-dag. 

STEG 1
Program 1a:   Bokcirkel LedarStegen eller
Program 1b:   Intro-programmet för ledningsgrupp ("Greppa Stegen")

STEG 2 (med eller utan individuell coachning)
Program 2:        6-dagars-programmet för ledningsgrupp ("Grundkursen")

STEG 3
Program 3a:   Ledarskapsstandard eller
Program 3b:   Ledarskapsåret - med stöd av "Modulhjulet" och coachning

Alla programmen i steg 1-2 ovan erbjuds i en standardversion, men kan anpassas (t.ex. för flera ledningsgrupper i en organisation (företag, förvaltning e.d.).
Steg 3 anpassas alltid enligt ett agilt upplägg med hjälp av det s.k. "Modulhjulet" där ledningsgruppen vid regelbundna möten väljer sitt nästa steg från en matris med korta moduler.
 
Uppläggets första steg kan göras riktat mot en organisation eller ledningsgrupp, men erbjuds ibland också som öppna seminarier med deltagare från alla typer av organisationer.

Vi erbjuder också Personlig coachning och Ledningsgruppscoachning separat.

För dig som utbildar och coachar chefer och projektledare
Certifieringsprogrammet till LedarStegscoach är utvecklat för dig som vill använda ovanstående upplägg och/eller andra verktyg kopplade till LedarStegen för att stödja andras ledarutveckling (t.ex. om du är chef över chefer, HR-konsult eller utbildare/coach). Kontakta oss för mer info om programmet och planerade starttider.

Nedan finns korta beskrivningar av varje program. Kontakta oss gärna med frågor och för dialog om upplägg. KONTAKT
 

beskrivning av varje delprogram (under arbete)

Programbeskrivningarna håller på att uppdateras - mejla oss på info@braveship.com för mer information.

program 1a: bokcirkel

Målgrupp: Ledningsgrupp
Utbildningsmål: Bokcirkel LedarStegen ska ge varje deltagare en fördjupad förståelse vad som är viktigt i ledarskap samt i hur hen själv kan utvecklas samt hur man kan utvecklas tillsammans i en ledsningsgrupp.
Programupplägg: 6 tillfällen á 3 timmar
Innehåll: Varje träff innehåller genomgång av 'läsläxan', vad man har prövat och vilka slutsatser man kan dra av sina nya insikter koppat till konkreta handlingar framöver.
Möjlighet till anpassning: Bokcirklar kan utformas på olika sätt beroende på förkunskaper och tillgång till intern facilitator.

program 1B: greppa stegen

Målgrupp: Ledningsgrupp
Utbildningsmål: xx 
Programupplägg: 4 tillfällen á 4 timmar
Innehåll:
Möjlighet till anpassning:

program 2: grundkurs i ledarstegen

Målgrupp: Ledningsgrupp
Utbildningsmål: xx 
Programupplägg: 6 tillfällen á 6 timmar
Innehåll:

program 3b: ledarskaPsåret

... byggt på Ledarskapssprintar och Modulmatrisentm

Målgrupp: Ledningsgrupp
Syfte: Lyfta ledarskapet och lagandan i ledningsgruppen genom systematisk ledarskapsutveckling baserat på självutvärdering, ledarskapsstandard och puls.
Programupplägg: typiskt 10 omgångar (sprintar) á 4 veckor med ledarpulsmöten och ledarsprintmöten. Coachen stödjer vid FFA-utvärdering och val från "Modulmatrisen" för arbetet i nästkommande omgång.
Innehåll: